A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati

szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér

fejlesztése - 2020 című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Szamosbecs Község

Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.06.19 20:26:52 időpontban nyújtott be 3088343067 iratazonosító számon. A

Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3088343067 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak

minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3097270163.

A projekt címe: „Játszótéri eszközök telepítése Szamosbecs településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 4.998.060,- Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.08.26.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.30.

Az önkormányzat folyamatosan törekszik a folyamatos településrehabilitációra, illetve az élhetőbb településkép kialakítására,

építéssel-szépítéssel elősegítve a népességmegtartó erejét. Az új játszótéri eszközök telepítésével a település egy új,

komfortosabb, népszerűbb közterületi létesítménnyel („új játszótéri sziget”) gazdagodott. Cél, hogy a vidéki kistelepülésen

élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő eltöltésére generációktól

függetlenül.

Az érintett terület a 4745 Szamosbecs, Külterület, Sporttelep, HRSZ: 062. alatt található, mely az önkormányzati

tulajdonában van.

A megvalósítás során telepítésre került:

- 1 db Játszótéri babaház (Termékszám: bj. 06.),

- 1 db Kétüléses hintaállvány laphinta ülőkével (Termékszám: jf.12/1),

- 1 db Homokozó 3x3m takaróponyvával (Termékszám: jr.10/3x3),

- 1 db Kétszemélyes mérleghinta (Termékszám: jf.13/2),

- 1 db Láncos egyensúlyozó híd (Termékszám: jr.01/2),

- 1 db Rugós játék – egyszemélyes (Termékszám: Rugós játék I.),

- 1 db Kéttornyos játékvár (csúszdával, feljáróval, láncos átjáróval).

A telepített kültéri játszóeszközök MSZ EN 1176 szabványsorozat szerint bevizsgált, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező

termékek, továbbá mindenben megfelelnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben a játszótéri eszközök biztonságára

vonatkozó feltételeknek.